رنگ آدلر آرشیو صفحه اصلی > رنگ آدلر

ترمو چوب چیست و دارای چه طیف رنگی هست؟ استفاده از چوب در ساختمان‌سازی از سالیان دور مرسوم بوده است. در فضای باز، با توجه به خصوصیت‌های فیزیکی چوب، محدودیت‌هایی را ایجاد خواهد کرد. با گذشت زمان، کشف شد که حرارت دادن چوب موجب افزایش دوام آن می‌گردد. حتی وایکنگ‌ها هم از سالیان دور به […]