دشمن ترمو چوب آرشیو صفحه اصلی > دشمن ترمو چوب

دشمنان درجه یک ترموو چوب خب، خب، خب! روز بخیر! با احوال قرنطینگی و کرونا جان چه می کنید؟ حرصتان درآمده! مدام در خانه اید؟ حتما هم مدام در حال تمیزکاری و شست و شو منزل هستید! چی؟ باید به منزل لوکستان رسیدگی کنید! چون کلی هزینه کرده اید! و حتی چوب هایتان را چوب […]