لیست پروژه های انجام شده مازوود

چوب ترمو در نما

 • مازندران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا استفاده از چوب ترمو در نما از جمله موارد پر کاربرد می باشد.استفاده از تیم نصب متخصص و حفظ استاندارهای نصب روز دنیا باعث شده در این زمینه پیشتاز باشیم. تیم اجرا فنی و خوش سلیقه در کنار استفاده از چوب های استاندارد و با کیفیت. ترکیبی است که...

ترمووود برای سقف تراس

 • تهران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا استفاده از ترمووود برای سقف تراس از جمله موارد پر کاربرد می باشد.استفاده از تیم نصب متخصص و حفظ استاندارهای نصب روز دنیا باعث شده در این زمینه پیشتاز باشیم. تیم اجرا فنی و خوش سلیقه در کنار استفاده از چوب های استاندارد و با کیفیت. ترکیبی است که...

ترمووود برای تی وی ست

 • تهران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا استفاده از ترمووود برای تی وی ست  از جمله موارد پر کاربرد می باشد.استفاده از تیم نصب متخصص و حفظ استاندارهای نصب روز دنیا باعث شده در این زمینه پیشتاز باشیم. تیم اجرا فنی و خوش سلیقه در کنار استفاده از چوب های استاندارد و با کیفیت. ترکیبی است...

ترمووود برای دکور

 • تهران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا استفاده از ترمووود برای دکور فروشگاهی از جمله موارد پر کاربرد می باشد.استفاده از تیم نصب متخصص و حفظ استاندارهای نصب روز دنیا باعث شده در این زمینه پیشتاز باشیم. تیم اجرا فنی و خوش سلیقه در کنار استفاده از چوب های استاندارد و با کیفیت. ترکیبی است که...

ترمو چوب در تراس

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا استفاده از ترمو چوب در تراس از جمله موارد پر کاربرد می باشد.استفاده از تیم نصب متخصص و حفظ استاندارهای نصب روز دنیا باعث شده در این زمینه پیشتاز باشیم. تیم اجرا فنی و خوش سلیقه در کنار استفاده از چوب های استاندارد و با کیفیت. ترکیبی است که...

ترمووود برای آلاچیق

 • تهران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا استفاده از ترمووود برای آلاچیق چوبی از جمله موارد پر کاربرد می باشد.استفاده از تیم نصب متخصص و حفظ استاندارهای نصب روز دنیا باعث شده در این زمینه پیشتاز باشیم. تیم اجرا فنی و خوش سلیقه در کنار استفاده از چوب های استاندارد و با کیفیت. ترکیبی است که...

چوب ترمو برای بالکن

 • تهران
 • mazowood
 • بالکن
اجرا اجرای چوب ترمو برای بالکن از جمله موارد پر کاربرد این چوب ها می باشد.استفاده از تیم نصب متخصص و حفظ استاندارهای نصب روز دنیا باعث شده در این زمینه پیشتاز باشیم. تیم اجرا فنی و خوش سلیقه در کنار استفاده از چوب های استاندارد و با کیفیت. ترکیبی...

چوب ترمو داخلی

 • تهران
 • mazowood
 • درب ورودی
اجرا اجرای چوب ترمو داخلی از جمله موارد پر کاربرد این چوب ها می باشد.استفاده از تیم نصب متخصص و حفظ استاندارهای نصب روز دنیا باعث شده در این زمینه پیشتاز باشیم. تیم اجرا فنی و خوش سلیقه در کنار استفاده از چوب های استاندارد و با کیفیت. ترکیبی است...

آلاچیق چوبی

 • مازندران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا چوب ترمو برای اجرای آلاچیق چوبی از جمله موارد پر کاربرد می باشد.استفاده از تیم نصب متخصص و حفظ استاندارهای نصب روز دنیا باعث شده در این زمینه پیشتاز باشیم. تیم اجرا فنی و خوش سلیقه در کنار استفاده از چوب های استاندارد و با کیفیت. ترکیبی است که...

چوب ترمو برای نمای ساختمان

 • تهران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا چوب ترمو برای نمای ساختمان از جمله موارد پر کاربرد می باشد.استفاده از تیم نصب متخصص و حفظ استاندارهای نصب روز دنیا باعث شده در این زمینه پیشتاز باشیم. تیم اجرا فنی و خوش سلیقه در کنار استفاده از چوب های استاندارد و با کیفیت. ترکیبی است که مازو...

تراس با ترمو چوب

 • تهران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا اجرای تراس با ترمو چوب از جمله موارد پر کاربرد این چوب ها می باشد.استفاده از تیم نصب متخصص و حفظ استاندارهای نصب روز دنیا باعث شده در این زمینه پیشتاز باشیم. تیم اجرا فنی و خوش سلیقه در کنار استفاده از چوب های استاندارد و با کیفیت. ترکیبی...

چوب ترمو برای تراس

 • تهران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا اجرای چوب ترمو برای تراس از جمله موارد پر کاربرد این چوب ها می باشد.استفاده از تیم نصب متخصص و حفظ استاندارهای نصب روز دنیا باعث شده در این زمینه پیشتاز باشیم. تیم اجرا فنی و خوش سلیقه در کنار استفاده از چوب های استاندارد و با کیفیت. ترکیبی...

چوب ترمو برای نما

 • مازندران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا اجرای چوب ترمو برای نما از جمله موارد پر کاربرد این چوب ها می باشد.استفاده از تیم نصب متخصص و حفظ استاندارهای نصب روز دنیا باعث شده در این زمینه پیشتاز باشیم. تیم اجرا فنی و خوش سلیقه در کنار استفاده از چوب های استاندارد و با کیفیت. ترکیبی...

چوب ترمو برای نرده

 • کاشان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا اجرای چوب ترمو برای نرده از جمله موارد پر کاربرد این چوب ها می باشد.استفاده از تیم نصب متخصص و حفظ استاندارهای نصب روز دنیا باعث شده در این زمینه پیشتاز باشیم. تیم اجرا فنی و خوش سلیقه در کنار استفاده از چوب های استاندارد و با کیفیت. ترکیبی...

چوب ترمو برای تراس

 • Not Set
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا اجرای چوب ترمو برای تراس از جمله موارد پر کاربرد این چوب ها می باشد.استفاده از تیم نصب متخصص و حفظ استاندارهای نصب روز دنیا باعث شده در این زمینه پیشتاز باشیم. تیم اجرا فنی و خوش سلیقه در کنار استفاده از چوب های استاندارد و با کیفیت. ترکیبی...

چوب ترمو برای فضای داخلی

 • Not Set
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا اجرای چوب ترمو برای فضای داخلی از جمله موارد پر کاربرد این چوبا می باشد.استفاده از تیم نصب متخصص و حفظ استاندارهای نصب روز دنیا باعث شده در این زمینه پیشتاز باشیم. تیم اجرا فنی و خوش سلیقه در کنار استفاده از چوب های استاندارد و با کیفیت. ترکیبی...

چوب ترمو برای نما

 • دماوند
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا اجرای چوب ترمو برای نما ساختمان  از جمله موارد پر کاربرد این چوبا می باشد.استفاده از تیم نصب متخصص و حفظ استاندارهای نصب روز دنیا باعث شده در این زمینه پیشتاز باشیم. تیم اجرا فنی و خوش سلیقه در کنار استفاده از چوب های استاندارد و با کیفیت. ترکیبی...

چوب ترمو برای استخر

 • رویان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا اجرای چوب ترمو برای استخر از جمله موارد پر کاربرد این چوبا می باشد.استفاده از تیم نصب متخصص و حفظ استاندارهای نصب روز دنیا باعث شده در این زمینه پیشتاز باشیم. تیم اجرا فنی و خوش سلیقه در کنار استفاده از چوب های استاندارد و با کیفیت. ترکیبی است...

چوب ترمو در فضای داخلی

 • اهواز
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا اجرای چوب ترمو در فضای داخلی از جمله موارد پر کاربرد این چوبا می باشد.استفاده از تیم نصب متخصص در حفظ استاندارهای نصب روز دنیا باعث شده در این زمینه پیشتاز باشیم. تیم اجرا فنی و خوش سلیقه در کنار استفاده از چوب های استاندارد و با کیفیت. ترکیبی...

استفاده از چوب ترمو به عنوان کاور

 • تهران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
استفاده از چوب ترمو در ورودی ساختمان کارفرما : جناب آقای مهندس کریمی آدرس : تهران - شهرک غرب مشخصات چوب : ۹۲*۱۶ اس اچ پی محصول اکوسمپو فنلاند مشخصات رنگ : کد رنگی فندقی چوب ترمو استفاده از چوب ترمو در فضای داخلی منزل باعث ایجاد فضای گرم در...

نمای ساختمان با چوب ترمو

 • خزرشهر
 • mazowood
 • اتمام اجرا
نمای ساختمان با چوب ترمو کارفرما : جناب آقای مهندس کریمی آدرس : مازندران ، خزر شهر مشخصات چوب : ۹۲*۱۶ اس اچ پی مشخصات رنگ : کد رنگی گردویی چوب ترمو نمای ساختمان با چوب ترمو باعث ایجاد فضای گرم در محیط شده و حس تازگی و طبیعت را...

راه پله با چوب ترمو

 • تهران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
پروژه داخلی راه پله و دیوارپوش پروفیل مورد استفاده : چوب ترمو 92*15 با رنگ نچرال کارفرما : مهندس اشکان آدرس : تهران

طراحی و اجرای ترمووود در فضای داخلی

 • تهران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
طراحی و اجرای ترمووود در فضای داخلی آدرس : تهران - نیاوران پروفیل مورد استفاده : چوب ترمو 92*15 اکوسمپو فنلاند کارفرما : مهندس احمدی

پروژه روف گاردن

 • تهران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
طراحی و اجرای روف گاردن آدرس : تهران - آیت اله کاشانی پروفیل مورد استفاده : چوب 92*20 کام و زبانه کارفرما : جناب آقای مهندس عظیمی

پروژه طراحی و اجرا تراس

 • تهران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
طراحی و اجرا تراس کف و دیوار کارفرما : جناب آقای مهندس تنیده آدرس : تهران - نیاوران مشخصات چوب : تایل ترمو 15*15 و چوب ترمو 92*15 رنگ : فندقی

پروژه اجرا چوب ترمو دک واقع در نوشهر

 • مازندران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا چوب ترمو دک واقع در نوشهر کارفرما : جناب مهندس قربانی ادرس : نوشهر مشخصات : پروفیل ۹۲*۱۵ محصول اکوسمپو فنلاند رنگ : گردویی تیره

پروژه اجرای نما ویلا واقع در نوشهر

 • مازندران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا نما ویلا واقع در نوشهر كارفرما : جناب مهندس قربانی ادرس : نوشهر  مشخصات : چوب ۹۲*۱۵ رنگ : گردویی تیره

پروژه اجرا نما ویلا واقع در خزرشهر

 • خزرشهر
 • mazowood
 • اتمام اجرا
پروژه اجرا نما ویلا واقع در خزرشهر آدرس : مازندران،شهرک  خزر شهر مشخصات : پروفیل ۹۲*۱۵ ترمو گرید A فنلاند رنگ : گردویی روشن  

پروژه اجرای قرنیز داخلی ویلا

 • خزرشهر
 • mazowood
 • اتمام اجرا
پروژه اجرای قرنیز داخلی ویلا واقع در خزرشهر آدرس : مازندران ،شهرک خصوصی خزرشهر. کارفرما : مهندس کریمی مشخصات : پروفیل ۱۱۸*۲۰ ترمو گرید A فنلاند رنگ : گردویی تیره  

پروژه اجرا نما ساختمان

 • تهران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا نما ساختمان مسکونی واقع در تهران آدرس : نیاوران،خیابان خداوردی کارفرما : جناب مهندس قدیانی مشخصات : پروفیل ۲۰*۱۱۰ ( برش خورده ) رنگ : گردویی روشن

پروژه ‌‌اجرای فضای داخلی رستوران

 • زنجان ،ابهر
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرای فضای داخلی رستوران واقع در ابهر آدرس : استان زنجان ،شهر ابهر مشخصات  : پروفیل ۲۰*۹۲ چوب ترمو محصول اکوسمپو فنلاند رنگ : فندقی کارفرما : جناب مهندس انصاری

پروژه مجتمع ورزشی زیتون واقع در شهرک غرب

 • تهران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرای راه پله مجتمع ورزشی زیتون با چوب ترمو آدرس : شهرک غرب .خیابان درختی کارفرما : جناب آقای قهرمانلویی پروفیل : 15* 92 چوب ترمو محصول اکوسمپو فنلاند رنگ : ماهاگونی

اجرای پروژه های گروه ALTINOYUM

 • گنبد
 • mazowood
 • اتمام اجرا
پروژه های فضای داخلی گروه Altinoyum واقع در گنبد آدرس : گنبد . مشخصات : پروفیل 15*92 چوب ترمو محصول اکوسمپو فنلاند رنگ : تیک کارفرما : جناب آقای نادعلی

اجرای پروژه نمای داخلی نمایشگاه مبلمان واقع در تهران

 • تهران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرای چوب نمای داخلی نمایشگاه مبلمان توسکا آدرس : تهران .یافت آباد مشخصات : پروفیل 42*42 ترمو محصول اکوسمپو فنلاند رنگ : فندقی کارفرما : جناب آقای محمدی

پروژه فرودگاه بین المللی گرگان

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرای چوب سالن پروازهای خارجی فرودگاه بین المللی گرگان آدرس : گرگان .فرودگاه بین المللی مشخصات : پروفیل 15*92 / 42*42 چوب اکوسمپو محصول فنلاند رنگ : تیک کارفرما : جناب آقای مهندس شهریاری

اجرای نمای ساختمان واقع در ساری

 • ساری
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرای نمای ساختمان واقع در ساری آدرس : ساری مشخصات : پروفیل 15*92 ترمو محصول اکوسمپو فنلاند رنگ : فندقی و لاک کارفرما : جناب اقای زمانی

اجرای نمای ساختمان و اطراف در ورودی

 • بهشهر
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرای نمای ساختمان و اطراف در ورودی واقع در بهشهر آدرس : بهشهر . مشخصات : پروفیل  15*92چوب ترمو  محصول اکوسمپو فنلاند رنگ : لایت والنات محصول ووکا کارفرما : خانم عسگری

پروژه اجرای سونا خشک داخل ساختمان

 • اراک
 • mazowood
 • اتمام اجرا
پروژه اجرای سونا خشک داخل ساختمان 📌آدرس : اراک .خیابان مسکن 📌مشخصات : پروفیل 20*92 چوب ترمو محصول اکوسمپو فنلاند 📌رنگ : تیک 📌کارفرما : جناب دکتراحمد بیگی

پروژه ساختمانی در ورودی پارکینگ با چوب ترمو

 • تهران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرای پروژه  در ورودی پارکینگ با چوب ترمو 📌آدرس :تهران.نارمک 📌مشخصات : پروفیل 20*140  چوب ترم محصول اکوسمپو فنلاند 📌رنگ : نچرال       📌کارفرما : جناب اقای جواد پور 

اجرای سقف ودیوار داخلی منزل مسکونی

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرای قسمتی از سقف و دیوار داخلی منزل مسکونی واقع در گرگان آدرس : گرگان , سروش 4 مشخصات  : چوب ترمو  15*92/ 42*42 محصول اکوسمپو فنلاند رنگ :فندقی  کمپانی ووکا دانمارک کارفرما : جناب آقای قلی نژاد

نمونه های قرنیز ترمووود

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
چند نمونه قرنیز ترمووود  

اجرای تابلو و فضای داخلی مغازه

 • تهران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرای تابلو و پیشانی وفضای داخلی شامل راه پله و ستون ها  آدرس : حافظیه فست فود برگر ذغالی مشخصات : چوب 92*15 اکو سمپو فنلاند رنگ : بنکرای کمپانی ووکا دانمارک کارفرما : جناب آقای کشیری

اجرای در ورودی ساختمان با چوب ترمو

 • شاهرود
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرای در ورودی ساختمان با چوب ترمو 📌آدرس :شاهرود 📌مشخصات :چوب 15*92 اکوسمپو فنلاند 📌کارفرما : جناب آقای حسن زاده  

اجرای سقف داخلی منزل مسکونی

 • شاهرود
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرای سقف داخلی منزل مسکونی واقع در شاهرود 📌آدرس :شاهرود 📌مشخصات :چوب 15*92 📌کارفرما : جناب آقای حسن زاده  

اجرای چند نمونه TV SET

 • ساری
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرای چند نمونه TVSET  در منازل مسکونی  

اجرای سقف با چوب ترمو

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرای سقف با چوب ترمو در منزل واقع در روستای زیارت   📌آدرس : گرگان .روستای زیارت . جاده ابشار 📌کارفرما : جناب آقای دهقان 📌چوب : 15*92 📌رنگ : تیک کمبانی وکا (TEAK)    

اجرای تراس و نشیمن با چوب ترمو

 • تهران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرای تراس و نشیمن ساختمان مسکونی واقع در چیتگر  📍آدرس : تهران / چیتگر 📌 مشخصات : چوب  92*15 📌کارفرما : جناب آقای نوری

اجرای سقف سرویس بهداشتی با چوب ترمو

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرای سقف سرویس بهداشتی 📍آدرس : گرگان 📌کارفرما : آقای دکتر غفاری 📌چوب : اکو سمپو فنلاند 42*42 📌رنگ : رنگ light walnut (گردویی روشن ) / کمپانی ووکا دانمارک

اجرا پل روگذر فضای شهری

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا پل روگذر واقع در گرگان آدرس: گرگان.میناگل مشخصات چوب: 15*92 رنگ: لایت والنات كمپاني ووكا دانمارك... کارفرما : شهرداری گرگان

ساخت نیمکت با چوب ترمو

 • زیارت
 • mazowood
 • اتمام اجرا
ساخت نیمکت با چوب ترمو 📍آدرس: گرگان 📌مشخصات چوب: 42*92 📌كارفرما:جناب اقای کریمی

ساخت محصولات چوبی ترمو

 • Not Set
 • mazowood
 • اتمام اجرا
ساخت انواع محصولات چوبی با چوب ترمو

اجرا دک دور استخر

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا دک دور استخر 📍آدرس:گرگان 📌مشخصات چوب: 20*118 📌رنگ:  لایت والنات كمپاني ووكا دانمارك 📌كارفرما:جناب اقای حسینی راد

اجرا دک دور استخر

 • رویان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
اجرا دک دور استخر ویلا واقع در رویان 📍آدرس:رویان. 📌مشخصات چوب: 20*95 📌رنگ: تیک . لایت والنات كمپاني ووكا دانمارك 📌كارفرما:جناب اقای صلاحی

اجرا فلاور باکس

 • ساری
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس: ساری 📌مشخصات چوب: 92*16 📌رنگ: red brown كمپاني ووكا دانمارك 📌كارفرما:جناب اقای پور کاظمی

پروژه اجرا نما ویلا

 • بهشهر
 • mazowood
 • اتمام اجرا
پروژه اجرا نما ویلا واقع در بهشهر 📍آدرس: بهشهر 📌مشخصات چوب: 92*15 _ 20*140 📌رنگ: لایت والنات كمپاني ووكا دانمارك 📌كارفرما:خانم عسگری

ساخت پرگولا با چوب ترمو

 • تهران
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:تهران 📌مشخصات چوب: 92*15 📌رنگ: لایت والنات كمپاني ووكا دانمارك 📌كارفرما:جناب اقای دکتر جانفشان

اجرای سقف و فضای داخلی

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:گرگان 📌مشخصات چوب: 68*42 . 92*42 . 118*20 📌رنگ: تیک كمپاني ووكا دانمارك 📌كارفرما:جناب اقای قرانی

اجرای چوب در سقف

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:گرگان 📌مشخصات چوب: 92*15 📌رنگ: لایت والنات كمپاني ووكا دانمارك 📌كارفرما:جناب اقای امیرسرداری

اجرا نما واقع در ساری

 • ساری
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:ساری 📌مشخصات چوب:ترموپاين 118*20 اس اچ پي اكوسمپو فنلاند 📌رنگ: دارک والنات كمپاني ووكا دانمارك 📌كارفرما: جناب اقای هاشمی نصب

اجرای روف گاردن واقع در گرگان

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:گرگان 📌مشخصات چوب:ترموپاين ٩٢*١٥ اس اچ پي اكوسمپو فنلاند 📌رنگ: بنکرای كمپاني ووكا دانمارك 📌كارفرما: جناب اقای ذبیحی

ساخت میز مدیریت با چوب ترمو

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:گرگان 📌مشخصات چوب:ترموپاين ٩٢*١٥ اس اچ پي اكوسمپو فنلاند 📌كارفرما: جناب اقای کریم پناه

اجرای سقف کاذب داخلی واقع در قزوین

 • قزوین
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:قزوین 📌مشخصات چوب:ترموپاين 92*20 📌كارفرما:جناب اقای طهماسبی

پروژه نما مسکونی واقع در اردبیل

 • اردبیل
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:اردبیل 📌مشخصات چوب:20*118 و 42*42 📌رنگ: لایت والنات كمپاني ووكا دانمارك 📌كارفرما:جناب اقای رسولیان

کافه رستوران اسپیناس

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
#پروژه_اجرايى 📍ادرس:گرگان، گرگان پارس،نبش اسفند غربى 📌مشخصات چوب:ترموپاين ١١٧*١٩، ٩٢*١٦ اس اچ پي فنلاند 📌رنگ: تيك كمپاني ووكا دانمارك 📌كارفرما:جناب آقاي مهندس سرداريان

پروژه مرکز سی تی اسکن دکتر معتمد

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:گرگان - عدالت ٢٣ - سي تي اسكن دكتر معتمد 📌مشخصات چوب:ترموپاين ٩٢*١٥ اس اچ پي اكوسمپو فنلاند 📌رنگ: تيك كمپاني ووكا دانمارك 📌كارفرما:سركار خانم دكتر معتمد

تامين چوب پروژه ساختمانی بلوار نهار خوران گرگان

 • Not Set
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:گرگان - بلوار ناهار خوران 📌مشخصات چوب:ترموپاين ٩٢*١٥ اس اچ پي اكوسمپو فنلاند 📌رنگ: لايت والنات ووكا دانمارك 📌كارفرما:جناب اقاي يكه خاني صرفا تامين مصالح

تامين چوب فضای داخلی ویلا

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:گرگان - شهرك آپادانا - آپادانا٨ 📌مشخصات چوب:ترموپاين ٩٢*١٥ اس اچ پي اكوسمپو فنلاند 📌رنگ: تيك كمپاني ووكا دانمارك 📌كارفرما:جناب اقاي یکه خانی صرفا تامین مصالح

ایستگاه اتوبوس روبروی کارواش

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:گرگان ، ايستگاه اتوبوس كارواس 📌مشخصات چوب:ترموپاين ٩٢*١٥ اس اچ پي اكوسمپو فنلاند 📌رنگ: لايت والنات كمپاني ووكا دانمارك 📌كارفرما:شهرداري گرگان

پروژه مرکز خرید ارم

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:گرگان- ابتداي خيابان ٥ آذر 📌مشخصات چوب:ترموپاين ٩٢*١٥ اكوسمپو فنلاند 📌رنگ:تيك كمپاني ووكا دانمارك 📌كارفرما:جناب آقاي مهندس كامياب

پروژه اجرایی نما اصفهان

 • اصفهان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
آدرس:اصفهان 📌مشخصات چوب:ترموپاين92*26 اس اچ پي اكوسمپو فنلاند 📌رنگ: لايت والنات كمپاني ووكا دانمارك 📌كارفرما:جناب آقاي مهندس كريمي

روف گاردن و سونا

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:صياد شيرازي - روبروي صياد ٢٦ 📌مشخصات چوب:ترموپاين٩٢*١٥ اس اچ پي اكوسمپو فنلاند 📌رنگ: نچرال كمپاني ووكا دانمارك 📌كارفرما:جناب آقاي بالاخیلی

فضاي داخلي بانك توسعه تعاون شعبه استان گلستان

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:گرگان - نبش ٤ راه تابلو 📌مشخصات چوب:ترموپاين ٩٢*١٥ اس اچ پي اكوسمپو فنلاند 📌رنگ: نچرال كمپاني ووكا دانمارك 📌كارفرما:جناب آقاي مهندس امير سرداري

اجرای دکوراسیون داخلی آژانس هواپیمایی

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
فضاي داخلي دفتر هواپيمايي كميل گلستان 📍آدرس:گرگان - نبش دادگاه انقلاب 📌مشخصات چوب:ترموپاين ٩٢*١٥ اس اچ پي اكوسمپو فنلاند 📌رنگ: نچرال كمپاني ووكا دانمارك 📌كارفرما:جناب آقاي کمیلی

ساختمان یگان حفاظت محیط زیست

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:گرگان،اول جاده ناهار خوران 📌مشخصات چوب:ترمو پاين ٩٢*١٥ اس اچ پى اكوسمپو فنلاند 📌رنگ:نچرال كمپانى ووكا دانمارك 📌كارفرما:شهرداري گرگان

پروژه مسکونی شهرک تالار مهندس حق بین

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:گرگان،آپادانا ٨ 📌مشخصات چوب:ترمو پاين ٩٢*١٥ اس اچ پى اكوسمپو فنلاند 📌رنگ:بنكراي كمپانى ووكا دانمارك 📌كارفرما:جناب اقاى مهندس حق بين

پروژه محوطه سازی رستوران قصر خورشید واقع در گرگان

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
پروژه محوطه سازی رستوران قصر خورشید 📍آدرس:گرگان،ناهار خوران،رستوران قصر خورشيد 📌مشخصات چوب:ترمو پاين ٩٢*١٥ اس اچ پى اكوسمپو فنلاند 📌رنگ:لايت والنات كمپانى ووكا دانمارك 📌كارفرما:جناب اقاى مهندس مقصودلو

نمای پروژه مسکونی مهندس فدوی

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:گرگان،صياد ٢٣ 📌مشخصات چوب:ترمو پاين ٩٢*١٥ اس اچ پى اكوسمپو فنلاند 📌رنگ:لايت والنات كمپانى ووكا دانمارك 📌كارفرما:جناب اقاى دكتر فدوي

پروژه نما بانک رفاه ساری

 • ساری
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:ساري،خيابان امير مازندراني 📌مشخصات چوب:ترمو پاين ١١٨*٢٠ اس اچ پى اكوسمپو فنلاند 📌رنگ:لايت والنات كمپانى ووكا دانمارك 📌كارفرما:بانك رفاه كارگران مازندران

المان بنیاد مسکن گلستان روستای زیارت

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:گرگان،زيارت، خيابان سردار جنگل 📌مشخصات چوب:ترمو پاين ٩٢*٢٠ اس اچ پى 📌رنگ: تيك 📌كارفرما:اداره كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي

پروژه سرپرستی بانک انصار گلستان

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:گرگان،عدالت ١٢ 📌مشخصات چوب:ترمو پاين ٩٢*١٥ اس اچ پى 📌رنگ:لايت والنات 📌كارفرما:جناب اقاى مهندس جعفري

پروژه نما و زیر سقف سروش 12

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:گرگان،سروش١٢ 📌مشخصات چوب:ترمو پاين ٩٢*١٥ اس اچ پى اكوسمپو فنلاند 📌رنگ:ردبراون كمپانى ووكا دانمارك 📌كارفرما:جناب اقاى دكتر ذبيحى

پروژه نما سروش 16

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:گرگان-سروش١٦ 📌مشخصات چوب:ترموپاين ١١٨*٢٠ اكوسمپو فنلاند 📌رنگ:تيك كمپاني ووكا دانمارك 📌نحوه اجرا:با پيچ هاي گالوانيزه 📌كارفرما:جناب آقاي مهندس بازري

پروژه عدالت 99

 • Not Set
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:بلوار ناهارخوران-عدالت ٩٩ 📌مشخصات چوب:ترموپاين ٩٢*١٥اس اچ پي اكوسمپو فنلاند 📌رنگ:لايت والنات كمپاني ووكا دانمارك 📌نحوه اجرا:با پيچ ٤سانتي گالوانيزه 📌كارفرما:جناب آقاي سرفراز و دكتر بغدادي

پروژه بروجردی یکم

 • گرگان
 • mazowood
 • اتمام اجرا
📍آدرس:بلوار صياد شيرازي-بروجردي١ 📌مشخصات چوب:ترموپاين ٩٢*١٥اس اچ پي اكوسمپو فنلاند 📌رنگ:لايت والنات كمپاني ووكا دانمارك 📌نحوه اجرا:با پيچ ٤سانتي گالوانيزه 📌كارفرما:مهندس باقري و مهندس حدادچي

آدرس:گنبد

 • گرگان
 • مازو
 • اتمام اجرا
📌مشخصات چوب:ترموپاين١١٨*٢٠ كام و زبانه اكوسمپو فنلاند 📌رنگ:تيك كمپاني ووكا دانمارك 📌نحوه اجرا:باپيچ ٤سانتي گالوانيزه 📌كارفرما:جناب آقاي مهندس غراوي

گرگان-عدالت ١٠١

 • گرگان
 • مازو
 • اتمام اجرا
📌مشخصات چوب:ترموپاين ٩٢*١٥ اس اچ پي اكوسمپو فنلاند 📌رنگ:لايت والنات كمپاني ووكا دانمارك 📌نحوه اجرا:پيچ ٤سانتي گالوانيزه 📌كارفرما:جناب آقاي مهندس باقري

زيارت - سردار جنگل

 • گرگان
 • مازو
 • اتمام اجرا
📌مشخصات چوب:ترموپاين ١١٨*٢٠س اچ پي اكوسمپو فنلاند 📌رنگ:لايت والنات كمپاني ووكا دانمارك 📌نحوه اجرا:با پيچ ٤سانتي گالوانيزه 📌كارفرما:اداره كل بنياد مسكن استان گلستان

ساري - سلمان فارسي

 • ساری
 • مازو
 • اتمام اجرا
📌مشخصات چوب:ترموپاين ١١٨*٢٠ اس اچ پي اكوسمپو فنلاند 📌رنگ:رد براون كمپاني ووكا دانمارك 📌نحوه اجرا:با پيچ ٤سانتي استيل 📌كارفرما:جناب آقاي مهندس شهربنديان

پارك شهر - خانه هنرمندان گرگان

 • گرگان
 • مازو
 • اتمام اجرا
پروژه خانه هنرمندان گرگان واقع در پارک شهر 📌مشخصات چوب:ترموپاين ٩٢*١٥يو تي وي اكوسمپو فنلاند 📌رنگ:لايت والنات كمپاني ووكا دانمارك 📌نحوه اجرا:با پيچ ٤سانتي گالوانيزه 📌كارفرما:شركت پرهام سازه استرآباد