لیست پروژه های در حال انجام مازوود

چوب ترمو برای نما

  • دماوند
  • mazowood
  • در حال اجرا
اجرا اجرای چوب ترمو برای نما ساختمان  از جمله موارد پر کاربرد این چوبا می باشد.استفاده از تیم نصب متخصص و حفظ استاندارهای نصب روز دنیا باعث شده در این زمینه پیشتاز باشیم. تیم اجرا فنی و خوش سلیقه در کنار استفاده از چوب های استاندارد و با کیفیت. ترکیبی...