اتمام اجرا
/
تهران

پروژه طراحی و اجرا تراس

طراحی و اجرا تراس کف و دیوار
کارفرما : جناب آقای مهندس تنیده
آدرس : تهران – نیاوران
مشخصات چوب : تایل ترمو 15*15 و چوب ترمو 92*15
رنگ : فندقی

ادامه مطلب
چوب اكوسمپو فنلاند
رنگ ووكا دانمارك