اتمام اجرا
/
تهران

طراحی و اجرای ترمووود در فضای داخلی

طراحی و اجرای ترمووود در فضای داخلی
آدرس : تهران – نیاوران
پروفیل مورد استفاده : چوب ترمو 92*15 اکوسمپو فنلاند
کارفرما : مهندس احمدی

ادامه مطلب
چوب ۱۶ میل ایرانی
چوب ۱۶ میل فنلاندی
چوب اكوسمپو فنلاند
رنگ فندقی
رنگ ووكا دانمارك